Curriculum Vitae

   
Navn: Jan Sæterli
Adresse: Sletta 6, 2640 Vinstra
Født: 2. januar 1944 i Balsfjord i Troms
Sivil Status: Gift, en voksen datter
   
Utdannelse:  
   
1960: K. Moldenæs’ Handelsskole, Tromsø
1967: Realskoleeksamen som privatist, Bodø
1967 – 71: Lærerhøgskolen i Tromsø
1989: 3 ukers språktrening i engelsk (STUP) i Darlington, i regi av Institutt for Journalistikk (IJ)
1986 – 97: Ukeskurser på IJ i: Fotojournalistikk, samferdselsjournalistikk, kilder og research, feature, miljøjournalistikk, ”kriser, kilder og konsekvenser” (i Sverige og i St. Petersburg) og kulturjournalistikk (Island).
   
Praksis:  
   
1961: Handelsbetjent ved Kårhamn Fiskarsamvirkelag (dagligvare mm)
ved Hammerfest
1962 – 63: Handelsbetjent ved Balsfjord Samvirkelag, avd. Nordkjosbotn
1964 – 67: Luftforsvaret: Vervet som grenader/materiellassistent ved LFK Kjeller, Bodø flystasjon og Andøya flystasjon
1971 – 86: Lærer ved Frei barneskole ved Kristiansund. Fungerte et halvt år som rektor og ett år som undervisningsinspektør
1986 – 90:  Journalist i Nordmørsposten, Kristiansund, etter tre år som frilanser i samme avis.
1990 – 06: Journalist i Gudbrandsdølen Dagningen (GD), avd. kontoret på Vinstra.
   
2006 – dd: Frilansjournalist
   
Fremmedspråk: Behersker engelsk skriftlig og muntlig
   
Interesser: Korsang og bistandsarbeid. Har hatt informasjons- og journalistoppdrag for SOS-barnebyer, Plan Norge og FORUT i inn- og utland. Besøkt blant annet Bosnia (tre ganger), Peru og Sierra Leone (fem ganger) i forbindelse med dette.